Teknologji Ushqimore

Nëse zgjedh drejtimin Teknologji Ushqimore:

Do të mësoj si prodhohen,përpunohen e tregtohen produktet ushqimore si:  pijet,qumështi,brumërat,mishi,peshku,frutat e perimet.

Mund të punoj si menaxher I mesëm në biznese prodhuese,përpunuese dhe tregtuese të produkteve ushqimore,teknolog,pergjegjës prodhimi,  etj.

Mund të bëj praktikën tek fabrika apo biznese prodhuese,përpunuese dhe tregtuese të produkteve ushqimore,prodhime brumi ‘’Kallmet’’,përpunim frutash ‘’Amarildo sh.p.k.’’,përpunim mishi ‘’Nela sh.p.k.’’,etj ku dhe mund të punësohem pasi të mbaroj shkollën!

Mund të hap biznesin tim?     Po