Qeveria e nxënësve

Qeveria e nxënësve është një strukturë organizative e pavarur e nxënësve në shkollë. Ajo përfaqëson mendimin e masës së nxënësve për çështjet e shkollës, mësimit dhe edukimit të tyre.
……………….
Qeveria e Nxënësve ”Kolin Gjoka”
Viti Shkollor 2022-2023

Dario Teska

Klasa: X
Anëtar

Kristian Kola

Klasa: X
Anëtar

Erisa Deda

Klasa:X
Anëtar

Luis Lulaj

Klasa: X
Anëtar

Gerald Ndreca

Klasa: X

Anëtar

Kejvin Kola

Klasa:X
Anëtar

Enea Bardhoshi

Klasa:XIII
Anëtar

Rei Jaci

Klasa:Xl
Anëtar

Kristian Gjini

Klasa:XI
Anëtar

Paula Prenga

Klasa: XI
Anëtare

Valere Sufaj

Klasa: XI
Anëtare

Sidorela Gjoka

Klasa: XI
Anëtare

Raisa Arrnjeti

Klasa: XI
Anëtare

Silvio Dedgjonaj

Klasa: XI
Anëtar

Tomi Sterkaj

Klasa: XIl
Anëtar

Aldo Dakaj

Klasa: XIl
Anëtar

Besmira Prenga

Klasa: Xll
Anëtare

Anabela Prendi

Klasa: XIl
Anëtare

Sidorela Gjoka

Klasa: XII
Anëtare

Aldi Gjeka

Klasa: XII
Anëtar