Qeveria e nxënësve

Qeveria e nxënësve është një strukturë organizative e pavarur e nxënësve në shkollë. Ajo përfaqëson mendimin e masës së nxënësve për çështjet e shkollës, mësimit dhe edukimit të tyre.

Senati i shkollës “Kolin Gjoka” për 2018-2019

Klejvi Rekaj

Klasa: X
Drejtimi: TIK

Alesja Toli

Klasa: X
Drejtimi: Shërbime Sociale dhe Shëndetësore

Klimona Mahmuti

Klasa:X
Drejtimi:Ekonomi-biznes

Denisa Bushpepa

Klasa: X
Drejtimi: Hoteleri-turizëm

Valento Bardhoshi

Klasa: X
Drejtimi: TIK

Rajmond Pjetra

Klasa:X
Drejtimi:Ekonomi-biznes

Sara Shkurti

Klasa:XIII
Drejtimi:Ekonomi-biznes

Eugena Rama

Klasa:XIII
Drejtimi:Ekonomi-biznes

Franci Nilpelaj

Klasa:XI
Drejtimi:Ekonomi-biznes

Kledi Malaj

Klasa: XI
Drejtimi: Hoteleri-turizëm

Valentina LLeshi

Klasa: XI
Drejtimi: Shërbime Sociale dhe Shëndetësore

Dorina Deda

Klasa: XI
Drejtimi: Shërbime Sociale dhe Shëndetësore

Stela Dedgjonaj

Klasa: XI
Drejtimi: TIK

Klarisa Morena

Klasa: XI
Drejtimi: Ekonomi-biznes

Alkida Tatej

Klasa: XI
Drejtimi: TIK

Adelina Prendi

Klasa: XI
Drejtimi: Hoteleri-turizëm

Jonida Kovaci

Klasa: XIII
Drejtimi: Ekonomi-biznes

Franceska Alilaj

Klasa: XI
Drejtimi: Ekonomi-biznes

Arielin Muca

Klasa: XII
Drejtimi: TIK

Drilon Manjani

Klasa: XII
Drejtimi: TIK