Historiku i Shkollës

Historiku i Shkollës

Historiku i Shkollës

Shkolla e mesme profesionale “Kolin Gjoka” është një shkollë moderne, rishtazi e rikonstruktuar, me një godinë të bukur e funksionale dhe klasa inovative.
Shkolla e mesme profesionale “kolin gjoka”, Lezhë e hapur për herë të parë në shtator ‘2003, riktheu traditën e vlerësuar të Arsimit Profesional në këtë qytet, duke u bërë promotor i rëndësishëm në përgatitjen profesionale dhe edukimin qytetar të të rinjve.

Me nje staf pedagogjik mjaft të kalifikuar, kjo shkollë është tashme me emër në zonën e Lezhës. Aktualisht janë 31 mësues, 2 zv/drejtorë dhe drejtori, te cilet me pasion dhe përkushtim edukojnë brezin e ri për të qënë profesionistë, të pavarur dhe të ndërgjegjshëm nga ana sociale. Shkolla ofron 4 drejtime kryesore: Hoteleri-Turizëm, TIK, Ekonomik dhe Shërbime Sociale dhe Shëndetësore. Mësimdhënia te “Kolin Gjoka” është motivues dhe ne hap me teknologjinë.

VIZIONI

Krijimin e mundësive për kualifikim sipas kërkesave dhe nevojave të tregut rajonal të punës për profesione, duke bashkëpunuar me bizneset dhe faktorët që ndihmojnë në analizën e tregut dhe përmirësimin e cilësisë në shkollë.

Ne mundësojmë:

• Kualifikim cilësor sipas Drejtimeve të shkollës;
• Nivel të lartë arsimor për profesionin dhe studimet e larta;
• Kompetenca të përgjithshme sociale;
• Nxitjen e bashkëpunimit dhe individualitetit të nxënësve;
• Mësim të orientuar nga praktika;
• Mjedis motivues mësimi dhe pune;
• Përdorimin e teknologjive të reja të informacionit në fusha të ndryshme profesionale.