Drejtimet

ZBULONI PROGRAMET QË OFRON SHKOLLA JONË PËR TË NDJEKUR ËNDRRAT E FËMIJËS TUAJ

Ne jemi krenarë për etikën tonë ndërkombëtare dhe multi-kulturore, dhe mënyrën se si komuniteti ynë bashkëpunon për të bërë një ndryshim. Kurrikula jonë e njohur botërisht është e ndërtuar në programin më të mirë të rregullt.

2+2 profilet
Shërbime bankare
Tregti
Llogari

Shkolla ka 18-të klasa ndër të cilat një kuzhinë, një ambient të ri të bazës prodhuese me paisje moderne gatimi.

Web Design
Rrjete të dhënësha
Sisteme shfrytëzimi

Shërbim shëndetësorë 2+1+1
(degë e re, e hapur në vitin 2017)