MIRË SE VINI

Shkolla e mesme profesionale “Kolin Gjoka” është një shkollë moderne,rishtazi e rikonstruktuar, me një godinë të bukur e funksionale dhe klasa inovative.